Team coaching

Samen bereik je meer dan alleen

Mensen kunnen door goede samenwerking soms fantastische zaken tot stand brengen, die in individueel verband nooit mogelijk zouden zijn. Een team is méér dan een verzameling individuen en het resultaat dat gezamenlijk wordt bereikt is meestal meer dan een optelsom van de prestaties van iedereen afzonderlijk! Logisch dat het belangrijk is om goed te kijken naar de manier waarop er wordt samengewerkt.

Een gezonde groepsdynamiek

Want waar gehakt wordt, daar vallen ook wel eens spaanders, en dus komt het voor dat niet iedereen zich altijd even prettig voelt in zijn of haar functie. Dat kan tot problemen leiden als er daardoor een structurele onbalans is in de werkomgeving. Waar de één bijvoorbeeld sterk onder-functioneert op een bepaald gebied, “compenseert” een ander dat weer door extreem te gaan over-functioneren. Vaak is er dan onbegrip, irritatie, verschil van inzicht, wat maakt dat doelen van het team niet worden gehaald en de werksfeer verre van optimaal is. Meestal gaan die dingen helaas samen…

In verbinding elkaar stimuleren

Onze teamcoaching is daarom een prima investering om medewerkers bewust te maken van wat hen drijft in de samenwerking. De persoonlijke onbewuste drijfveren vormen daarbij de sleutel. Wij trainen mensen om hun persoonlijke drijfveren naar boven te halen, maar tegelijkertijd laten we ze ook kijken naar de drijfveren van collega’s.

Werken met weerstand

We maken inzichtelijk wat in een bepaalde context voor iedereen nog een uitdaging is, zodat alle teamleden bereid zijn om er de schouders onder te zetten. Eventuele frustraties daarbij komen aan het licht, weerstand wordt zichtbaar. Weerstand is meestal een teken dat de drijfveren je in de weg zitten, en dat is niet anders bij het werken in een team. Als weerstand op een goede manier wordt getransformeerd, komt er vaak een enorme energie vrij om samen met nieuw elan aan de slag te gaan.

Meer begrip, beter resultaat!

Dat leidt onherroepelijk tot meer begrip voor elkaar en niet zelden tot een volkomen andere, betere structurering van het team en de werkzaamheden, met een beter eindresultaat tot gevolg. En daar wordt iedereen beter van!