Lezingen, workshops en trainingen

Persoonlijke drijfveren en ons gedrag

Met regelmaat organiseren we lezingen, waarbij je in kort bestek kennis kunt maken met onze werkmethodieken. Wat zijn drijfveren, hoe verhouden die zich tot je gedrag, hoe kun je structurele verandering bewerkstelligen?

De negen types

Bovendien leer je de basispatronen van alle negen enneagram-types kennen, zodat je kunt begrijpen hoe verschillend mensen naar de werkelijkheid kunnen kijken en hoe dat komt.

Interactieve workshops

Daarnaast organiseren we boeiende trainingen en workshops, die veelal een interactief karakter hebben. Daardoor krijg je in één of twee dagen daadwerkelijk grip op je basispatronen. Je onbewuste overtuigingen worden in kaart gebracht en zo krijg je de sleutel naar keuzevrijheid in je gedrag in handen en kun je je repertoire verruimen.

Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht

Kenmerkend is dat er gewerkt wordt in kleine groepen, zodat er voor iedereen veel aandacht is en dat je toewerkt naar structurele verandering.

Humor

En bovenal wordt er meestal veel gelachen, want om met de woorden van Phil Jeremia te spreken: Humor works!

Maatwerk

Trainingen en interactieve workshops kunnen naar wens op maat worden aangeboden, in-company, of op locatie. Vraag naar de mogelijkheden!